De medische kabinetten worden georganiseerd per regio en alle oproepingen van een regio worden er behandeld. Het medisch onthaal biedt de noodzakelijke administratieve ondersteuning bij de activiteiten van de adviserend geneesheer (AG) en paramedische raadgever (PR) bij de behandeling van de medische raadplegingen met respect voor de termijnen, procedures en de reglementering die van kracht zijn, zodat de patiënten over kwaliteitsvolle dienstverlening en advies kunnen beschikken. Voor Wilrijk zijn wij op zoek naar medisch administratief assistent ter versterking van ons team.

Lees meer
Als Budget Controller maak je deel uit van de ploeg Controlling in onze afdeling Finance & Logistics. Het team bestaat uit 6 medewerkers. Jij biedt een antwoord op de uitdagingen van onze organisatie, zowel op budgettair vlak als op vlak van de harmonisering van processen en rapporteringstools. Zo ben je als Budget Controller o.a. verantwoordelijk voor:
Lees meer
Als Gezondheidseconoom verzamel, bestudeer en behandel je data en wetenschappelijke bronnen om er nuttige informatie uit te halen voor intern gebruik en externe communicatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en het beheren van studies en projecten die informatie opleveren waarmee de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun standpunten rond de verplichte en aanvullende verzekering kunnen onderbouwen.
Lees meer

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) groepeert 5 ziekenfondsen. Deze pluralistische en onafhankelijke groep verzekert momenteel meer dan 2 miljoen mensen.

Als dynamische en moderne zorgverzekeraars staan de Onafhankelijke Ziekenfondsen volledig los van politieke of religieuze instanties. Daardoor kunnen we ons volledig richten op wat écht belangrijk is: een uitstekende dienstverlening aan onze leden.

Lees meer

Als Business Analist analyseer je de behoefte aan nieuwe informaticatoepassingen in jouw specifiek domein, bv. Geneeskundige Verzorging, Medical – Geneeskundige Verzorging, Medical IT, Regionale Materies, Uitkeringen & Financieel Beheer, of Klantenbeheer. Je definieert oplossingen die de noden van jouw business beantwoorden en die in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten van je domein.

Wat behoort zoal tot jouw verantwoordelijkheden?

Lees meer
Als Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering ben je verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van wijzigingen van specifieke materies in de reglementering binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit geval gaat het om het domein van de Internationale Verdragen.
Wat verwachten wij concreet van een Expert Ziekte- en Invaliditeitsverzekering?
- Dat je het standpunt van de Landsbond extern vertegenwoordigt, bijvoorbeeld tijdens een vergadering in het RIZIV.
Lees meer

Als Expert Ziekte-en Invaliditeitsverzekering ben je verantwoordelijk voor de opvolging en toepassing van wijzigingen van specifieke materies in de reglementering binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering. In dit geval gaat het om het domein van de Zorgkas.

Wat verwachten wij concreet van een Expert Ziekte- en Invaliditeitsverzekering?

- Dat je het standpunt van de Landsbond extern vertegenwoordigt, bijvoorbeeld tijdens een vergadering in het RIZIV.

Lees meer